Seluxit hjælper med at reducere energispild

23/11/2022
Mange opgaver kan automatiseres, så du ikke behøver at bekymre dig, hvis nogen har glemt at slukke lyset, inden de forlader kontoret, eller hvis der er elektroniske enheder i standby-tilstand. Vi hjælper vores kunder med at reducere energispild og spare omkostninger.

Har vi energispild i virksomheden?

KS Gruppen havde ønske om at få set om der var optimeringsmuligheder på deres energiforbrug. Derfor indledte KS Gruppen dialog med Seluxit i efteråret 2022.
Energiforbruget er ikke en betydelig omkostningspost for KS Gruppen, men udviklingen i energipriserne udgør alligevel en stigning i omkostningerne, som ofte kan reduceres. Udfordringen var derfor hurtigt at finde frem til hvad der var rentabelt at kigge nærmere på og danne et overblik over virksomhedens driftsmønster og energiforbrug.

KS Grouppen logo

Processen med Seluxit

I første omgang gav KS Gruppen Seluxit adgang til forbrugsdata gennem Eloverblik. På baggrund af de historiske forbrugsdata overført til Seluxit EMS, kunne der afholdes et møde, hvor Seluxit kunne fremlægge en analyse af forbruget og mulige indsatsområder. Dermed blev grundlaget for beslutninger om forbedringer og energibesparelser drøftet hurtigt og uden større indsatser for KS Gruppen.
KS Gruppen valgte i første omgang at gå i gang med 2 af de identificerede indsatser for at starte med at reducere måle og reducere energispild.

Energiforbrugsanalyse hos KS Grouppen (Heatmap)

Undgå energispild

Indsats 1

KS gruppen har infoskærme på kontoret. Der er kun behov for at de er tændte i kontortiden. De er oftest tændt døgnet rundt. Ved hjælp af smartplugs måles strømforbruget og infoskærmene kan nu tændes og slukkes nu automatisk ud fra kontortid.

Facts

Strømbesparelse: 2.142 kr. årligt..
Tilbagebetalingstid: 9 måneder.
Estimeret levetid: 4-8 år.
CO2 besparelse i levetid: mindst 285 kg

Indsats 2

KS Gruppen var ikke bevidste om elforbruget til udendørs oplysning af deres virksomhed. Seluxit EMS var en øjenåbner, der gør KS Gruppen i stand til at styre energiforbruget mere hensigtsmæssigt og dermed undgå energispild.

Facts

Strømbesparelse: 4.982 kr. årligt..
Tilbagebetalingstid: 1 år.
Estimeret levetid: 4-8 år.
CO2 besparelse i levetid: mindst 650 kg

Manage your energy more efficiently

Get an overview of your baseline energy consumption today. Fill out the form or contact Mads or Jonas.

Kontor

+45 46 92 27 22

info@seluxit.com