Automatiseret lysstyring giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd

Automatiseret lysstyring giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd

8 timers reglen

For at sikre maksimal velfærd for svin, gælder at de hverken må holdes i permanent lys eller permanent mørke.

I LBK om beskyttelse af svin, § 8 anføres, at svin skal holdes i en belysning, der følger en 24- timers rytme og har sammenhængende perioder på mindst 8 timer pr. dag med henholdsvis lys og mørke. Lyset skal endvidere have en lysintensitet på mindst 40 lux.*

Med en lysmåler og automatiseret tænd/sluk, vil det være muligt at udnytte det naturlige lys udefra, og kun supplere med energikrævende belysning, når det er nødvendigt. Specielt i vinterhalvåret er det et problem at opnå de 8 timer ved naturlig belysning.

En automatisering af tænd/sluk giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd – og sikrer samtidig, at der ikke bruges mere energi til opgaven end højest nødvendigt (Fødevarestyrelsen, 2020)*.

Automatisering skaber tryghed – der er 100% fokus på både dyrevelfærd og omkostninger

Automatisering skaber tryghed – der er 100% fokus på både dyrevelfærd og omkostninger

Tryghed

Automatisering skaber tryghed. Hver gang en manuel proces gøres automatisk, så forsvinder sandsynligheden samtidig for at den glemmes eller håndteres anderledes fra gang til gang.

Med intelligent automatisering sikrer du samtidig, at arbejdsopgaverne sker, som det er nødvendigt, på det rigtige tidspunkt og til den mest optimale omkostning. Der er med andre ord 100% fokus både dyrevelfærd og omkostninger.

Trygheden skabes også i form af muligheden for at opsætte alarmer, hvor du får besked direkte på sms eller mail, hvis alarmen går. Alarmtyper, tærskelværdier og reglerne der styrer disse kan sættes op efter behov og hvad der er muligt. Dermed kan du hurtigt sætte ind når en uheldig hændelse indtræffer. Det kan f.eks. være i form af forhøjet forbrug over normalen, lækager, unormale udsving i dit forbrug. Opdager du ikke unormale hændelser i tide, kan det betyde økonomiske tab.

Yderligere tryghed skabes ved, at du til enhver tid kan tilgå dine data og se udviklingen i energiforbrug mv. Dertil modtages der månedlige og årlige rapporter automatisk i din mailboks, som fortæller forbrugsudviklingen, sammenligning med tidligere år. Samtidigt får du en prognose på baggrund af dine data for den forventede fremtidige forbrug for resten af året. Dermed kan du løbende holde øje med om dit forbrug og dit budget matcher med dine forventninger.

Automatiser din markvanding og vandboring til når det er billigst

Automatiser din markvanding og vandboring til når det er billigst

Intelligent markvanding 

Som ved intelligent lysstyring, kan du sikre maksimal fokus på drift såvel som omkostninger, når du vander marker. Vanding er ressourcekrævende, så hvorfor ikke gøre det intelligent?

Automatisering af vanding og dermed pumpedriften i f.eks.. en vandboring kan ske ud fra et antal parametre, såsom:

  • Tid – hvis vanding skal ske på bestemte tidspunkter
  • Tredjeparts data – optimal vanding i forhold til fordampning
  • Årstid, kalender, vejr – lokale hensyn af temperatur, sol, fugtighed mv. inddrages i beregningen af, hvornår det er bedst at vande
  • Økonomi – hvis vanding skal ske uden hensyn til tid på dagen, så kan automatiseringen sørge for, at det sker, når prisen på strøm er billigst. Er det ikke muligt at automatisere kan det sikres, at du får besked i hvilket tidsrum, hvor det er mest billigst

Årstid, vejr og prisen på strøm kan selvfølgelig kombineres, så du opnår størst mulig effektivisering og besparelse i energiforbrug.