Få overblik over dit energiforbrug i landbruget

11/10/2022
En del af indrapporteringen er CO2-aftryk, og med Seluxit EMS får du fuldstændig synlighed for din CO2 påvirkning ud fra dit strømforbrug. Vi er snart klar med vand og varme, så alle energikilder kan samles ét sted. Dette gør det nemt og mindre ressourcekrævende at tilvejebringe dataene og dermed letter det arbejdet. 

Flere lokationer eller målere

Har du flere lokationer eller flere målere, så kan det være en udfordring at skabe et samlet overblik. Med Seluxit EMS får du én fælles portal med det samlede overblik – og samtidig muligheden for at se detaljer for hver enkelt lokation, måler eller enhed. Enheder kan være maskiner eller IoT-enheder (sensorer) der kan måle et parameter du har behov for.

Dette giver dig vigtig detaljeret viden om forbruget hen over døgnet og ugen, og med den viden får du mulighed for at handle og optimere på et oplyst grundlag. Flere enheder på samme lokation kan have vidt forskellige forbrug og forbrugsmønstre. Det kan der være gode grunde til, men det kan også være starten på at optimere på både processer og omkostninger, dér hvor det giver mest mening.

Indsigt i data til ESG-rapportering

Med et nuanceret overblik over forbrug – pr. måler og samlet – får du værdifuld viden, når du skal ESG-rapportere. Landbruget skal, som mange andre brancher, i højere grad end tidligere, dokumentere sit bæredygtighedsaftryk – de såkaldte ESG-mål med fokus på miljø og klima. ESG definerer bæredygtighedsaftrykket via miljøpåvirkning (Environmental), den samfundsmæssige påvirkning (Social) og den generelle styring af virksomheden (Governance).

En del af indrapporteringen er CO2-aftryk, og med Seluxit EMS får du fuldstændig synlighed for din CO2 påvirkning ud fra dit strømforbrug. Vi er snart klar med vand og varme, så alle energikilder kan samles ét sted. Dette gør det nemt og mindre ressourcekrævende at tilvejebringe dataene og dermed letter det arbejdet.

Alarmer ved mer- og overforbrug

Med overblik over helheden og detaljerne får du samtidig værdifuld viden om, hvad din standby-strøm er. Det er den strøm, som bruges af enheder når de er i tomgang.

Og med den viden, vil du automatisk kunne opsætte og herefter modtage alarmer på sms/mail, når der er uregelmæssighed i forhold til det normale billede. Alarmgrænser og alarmers funktion kan opsættes som du ønsker og i det omfang, der er muligt.

Alarmer er værdifulde. I bedste fald er det en kontakt eller en maskine som du eller en kollega har glemt at slukke – i værste fald skyldes merforbruget, at en af dine maskiner eller pumper kører når de ikke skal. Når mekanik har et øget energiforbrug, så kan det skyldes, at maskinen eller processen ikke kører optimalt. Alarmen kan med andre ord være et forvarsel om, at enheden er ved at gå i stykker og du kan foretage den nødvendige vedligehold eller forebyggende vedligehold, så du undgå produktionsudfordringer eller, i værste fald, produktionsstop.

Manage your energy more efficiently

Get an overview of your baseline energy consumption today. Fill out the form or contact Mads or Jonas.

Kontor

+45 46 92 27 22

info@seluxit.com