Effektiviser din energi gennem automatiseringer – vi hjælper dig

Effektiviser din energi gennem automatiseringer – vi hjælper dig

Grunden til vi vil hjælpe dig med at energieffektivisere

Vi startede med at arbejde med Internet of Things (IoT) tilbage i 2006. Selv dengang var vi sikre på, at vi kunne skabe en bedre og mere smart verden, gennem brugen af IoT. En anden grund til, at vi ville erhverve os så meget teknologisk viden indenfor dette felt, skyldes en større mission og vision. Vi vil nemlig gerne hjælpe andre med at energieffektivisere ved hjælp af automatiseringer.

Den mission skyldes, at vi tror på, at energieffektivisering er et nødvendigt skridt imod en mere bæredygtig fremtid. En fremtid, hvor energipriserne ikke stiger urimeligt højt. En fremtid, hvor enhver virksomhed har lige meget adgang til elnettet, til den samme fordelagtige pris, uden at lide økonomisk nød.

Men altså, før vi alle kan nå derhen med den vision, må vi først og fremmest optimere vores energiforbrug.

 

Forandring er udfordrende, men automatiseringer gør det overkommeligt

Energieffektivisering er måske nemmere sagt end gjort. Hvis du ikke ved, hvor du skal begynde kan det virke overvældende. For hvor sparer du overhovedet din energi? Og hvor finder du optimeringspunkterne?

Frygt ej. Vi hjælper dig.

Hvor er nemt at svare på med hjælp fra ShowMe, vores energioptimeringsværktøj. ShowMe giver dig et dataoverblik i realtid over bl.a. dit standby forbrug. På web applikationen vil du også se, hvor og hvordan du bruger din energi. Og den giver dig også viden om, hvor dine besparelsesområder er at finde.

Det er altså rigtig nemt at få et energioverblik. Det eneste du skal bruge dit NemID og forbindelse til internettet.
Følg denne guide og find ud af, hvordan dit energiforbrug ser ud.

Og når du har analyseret dine energidata er næste skridt at indføre konkrete og praktiske sparehandlinger, så du får minimeret dit energispild. Men husk, at sparehandlingerne skal formidles på en konkret måde, så de kan udføres i praksis. Vi understreger det her, fordi det er menneskeligt at fejle. Hvilket betyder, at nogle af dine medarbejdere vil få svært ved at blive ved med at udføre de konkrete sparehandlinger over længere tid.

Men lad det ikke påvirke din motivation for at effektivisere din virksomheds energiforbrug. Hvis det viser sig at være svært for dig at indføre vedvarende sparehandlinger kan du altid kontakte os. Vi vil hjælpe dig med at automatisere dine sparehandlinger.

Automatiseringerne vil for dig betyde, at I i din virksomhed kan fortsætte med at arbejde helt som I plejer uden at tænke yderligere på, at I selv skal eksekvere handlingerne. De bliver nemlig gjort automatiske.

 

ShowMe viser dig vejen mod energioptimering

Om du energieffektiviserer på egen hånd eller med hjælp ude fra, vil den her model hjælpe dig med dit optimeringsprojekt. Det er de stadier du skal være klar over for at opnå tilfredsstillende resultater og spare penge på dit årlige energiforbrug.

Med ShowMe opnåede Seluxit en besparelse på 29,3% på vores årlige energiforbrug. Og vi vil også gerne hjælpe dig med at spare penge ved at reducere dit energiforbrug.

 

Mere end blot et intelligent værktøj

Når du bruger vores energieffektiviseringsløsning får du mere end blot et værktøj.

Foruden et klart overblik af dit standby forbrug får du også en tydelig handleplan for, hvilke konkrete handlinger der skal til for at opnå energibesparelse. De specifikke sparehandlinger koder og opsætter vi for dig, så din energioptimering bliver automatiseret. Og du får iøvrigt også energirapporter med data fra dine konkrete besparelsesinitiativer. Den vil vi løbende evaluere i fællesskab efter dit behov.

Med andre ord, får du altså et team af dataeksperter, der er vil være der for dig hele vejen igennem din energieffektiviseringsproces.

Den billigste energi er den energi vi ikke spilder. Så effektiviser dit energiforbrug allerede i dag.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standbyforbrug i dag

Energieffektivisering gjort nemt

Energieffektivisering gjort nemt

Et simpelt energioptimeringsværktøj

Med vores energioptimeringsværktøj, ShowMe kan du overvinde de første udfordringer, der møder dig, når du begynder at effektivisere dit energiforbrug. ShowMe giver dig præcise data over din virksomheds energiforbrug i realtid. Det vil sige, at ShowMe giver dig den viden du har brug for, så du ved, hvor du spilder din energi.

Foruden det giver ShowMe dig også nøjagtige data over dit standby forbrug og viser dig, hvor dine sparemuligheder findes. Og når du ved, hvor dine sparemuligheder findes kan du starte med at optimere dit energiforbrug.

 

Mere end blot et intelligent værktøj

Når du bruger vores energieffektiviseringsløsning får du mere end blot et værktøj.

Foruden et klart overblik af dit standby forbrug får du også en tydelig handleplan for, hvilke konkrete handlinger der skal til for at opnå energibesparelse. De specifikke sparehandlinger koder og opsætter vi for dig, så din energioptimering bliver automatiseret. Og du får iøvrigt også energirapporter med data fra dine konkrete sparehandlinger. Den vil vi løbende evaluere i fællesskab efter dit behov.

Med andre ord, får du altså et team af dataeksperter, der er vil være der for dig hele vejen igennem din energieffektiviseringsproces.

Energieffektivisering giver mening

At være i stand til at se fordelingen af dit energiforbrug er værdifuld viden. Det giver dig nemlig en tydelig idé om, hvordan du dermed kan effektivisere dit generelle forbrug. Det kan du f.eks. gøre ved at bruge energi på de tidspunkter af døgnet, hvor strøm er billigst. Eller i de perioder, hvor elnettet er mindre belastet.

At vide, hvor og hvordan du bruger energi er altså et rigtig godt udgangspunkt for at spare. Fordi et tydeligt billede af dit standby forbrug skaber et grundlæggende fundament for, at indføre relevante og konkrete handlinger, som optimerer dit årlige energiforbrug.

Den billigste energi er den energi vi ikke spilder. Så effektiviser dit energiforbrug allerede i dag.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag

Energieffektivisering reducerede Seluxits årlige energiforbrug med 29,3%

Energieffektivisering reducerede Seluxits årlige energiforbrug med 29,3%

Introduktion

Den danske IoT virksomhed, Seluxit oplever alle fordelene ved at energieffektivisere. Det skyldes bl.a. en mærkbar reduktion i virksomhedens årlige standby forbrug. Reduktionen i standby forbruget resulterede i en besparelse på 29,3% på virksomhedens årlige energiforbrug.

Energieffektiviseringsprojektet er udført af Seluxit selv. Projektet blev gjort muligt ved brug web applikationen, ShowMe. ShowMe’s styrke ligger i dens evne til at afspejle en virksomheds energidata i realtid og på den baggrund kan automatiseringer opsættes.

ShowMe gav Seluxit et detaljeret overblik af virksomhedens energiforbrug. Her kunne virksomheden bl.a. se dets standby forbrug, forbrugstimer, antal kWh, pris per kWh og hvilke kilder samt hvilke kilder, der bruger hvad hvornår.

 

Hvad var udfordringen?

Til at starte med skal man vide, at det kræver nærmest konstant forbindelse til internettet, når fysiske produkter skal kobles til skyen. Det er for løbende at være i stand til at monitorere og analysere vores forskellige IoT programmeringer og automatiseringer.

Dernæst skal man vide, at Seluxit har mange afdelinger og maskiner. Alle afdelinger og maskiner bruger dagligt energi for at arbejde mest optimalt.

Og som en sidste ting, gik det op for virksomheden, at køleskabet i fredagsbaren brugte rigtig meget energi. Altså, set i forhold til, hvornår det var nødvendigt for det at køle i løbet af ugen.

På et år beregnes Seluxits standby forbrug til at være 1300 kWh, henover 128 timer på ugentlig basis. Det var standby forbruget inden, virksomheden energieffektiviserede.

Da det blev tydeligt, hvor virksomheden spildte energi og hvor forbedringerne var at finde, startede de med at reducere gennemsnitsforbruget med 800 kWh. Det svarer til et energiforbrug henover 40 timer om ugen på årlig basis.

 

Hvad blev resultatet?

Effektiviseringsprojektet resulterede i en årlig reduktion på 29,3% i virksomhedens gennemsnitslige energiforbrug.

Som CEO for Seluxit, Daniel Lux siger, “ShowMes tydelige energidata gjorde det nemt for os at implementere de mest hensigtsmæssige sparehandlinger for at optimere vores energi. Det gav os en idé om, hvor vi spildte energi. Og det er værdifuld viden. Det var på baggrund af datagrundlaget fra ShowMe, at vi var i stand til at implementere de rette automatiseringsløsninger, som optimerede vores energiforbrug.

Er du interesseret i flere historier om energieffektivisering?

Følg knapperne og læs flere historier.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag

Automatisering af køleskabet optimerede dets overordnede energiforbrug med 95%

Automatisering af køleskabet optimerede dets overordnede energiforbrug med 95%

Introduktion

Endnu engang oplever den danske IoT virksomhed, Seluxit den fulde effekt af ShowMe. ShowMe er et energieffektiviseringsværktøj. Det viser dig dine energidata i realtid. Det betyder bl.a., at du nu kan se, hvor dine sparemuligheder findes.

Dette projekt er udført af virksomheden selv. Seluxit udførte optimeringsprojekt sideløbende med sit første energieffektiviseringsprojekt. Som følge af energiprojektet er virksomhedens årlige energiforbrug nu mere effektivt end tidligere. Resultatet er nemlig, at virksomheden har reduceret sit årlige energiforbrug med 29,30%.

 

Hvad var udfordringen?

På baggrund af energidata fra optimeringsværktøjet, ShowMe fandt Seluxit ud af, at fredagsbarens køleskab brugte spildte utrolig meget energi. Det skyldtes, at køleskabet forbruger strøm i 159 timer hver uge på årlig plan. Det er vel at mærke timer, hvor køleskabet er på standby.

Seluxit har reelt set kun brug for, at køleskabet er tændt i ni timer, hver fredag. Det er fordi, at ni timer hver uge er tilstrækkeligt til at afkøle drikkevarerne til når fredagsbaren åbner.

Virksomheden har allerede fået reduceret sit årlige standby forbrug, så det kun forbruger strøm i 40 timer henover en uge. Foruden de 40 timer har virksomheden yderligere valgt at reducere køleskabets aktive timer. Hvilket betyder, at køleskabet nu kun er aktivt i ni timer, hver uge.

For at sikre, at køleskabet tændes i de pågældende timer tilfører Seluxit køleskabet strøm via en smart plug. Denne type smarte strømforsyning hedder Shelly plug. Og dens smarte funktion ligger i, at den gør det muligt at lave automatiseringer.

Smart-funktionen gør det muligt at koble køleskabet til internettet. Og dét muliggør, at Seluxit kan automatisere køleskabet til at køle i kun ni timer henover en uge.

 

Hvad blev resultatet?

Resultatet af projektet blev til en ugentlig reduktion på 88 timer. Denne reduktion er gjort muligt gennem de automatiseringer som Seluxit implementerede for køleskabet. For netop at sikre, at det kun er tændt ni timer om ugen.

Denne optimering resulterede i, at køleskabet nu er 95% mere energieffektiv. Den procesfordeling svarer til et årligt energiforbrug på 578 kWh.

Som CEO for Seluxit, Daniel Lux siger, “Med ShowMe’s energidata som vi får i realtid bliver vi gjort opmærksom køleskabets spildforbrug. Derfor koblede vi køleskabet til internettet ved hjælp af Shelly plugs. Nu er vi i stand til at nøjagtigt at kontrollere, hvornår køleskabet har brug for at være tændt, så vi kan stadig kan få kolde drikkevare.”

Er du interesseret i flere historier som energieffektivisering?

Brug knapperne til at navigere til flere historier.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag

3 grunde til hvorfor maskinautomatiseringer er mere økonomisk og energieffektivt

3 grunde til hvorfor maskinautomatiseringer er mere økonomisk og energieffektivt

At skabe en IoT kaffemaskine lærte os det her om energieffektivisering

Hvad kan en kombination mellem IoT og kaffe lære os om energioptimering? Faktisk en del ting, viser det sig.

Det er ingen hemmelighed, at kaffekanden er velbesøgt på daglig basis på vores kontor. Det skyldes bl.a., at der skal en del kaffe til for at holde en stabil forbindelse mellem fysiske produkter og internettet.

Spøg til side.

Vi kan ikke skjule, at vores team i Seluxit drikker mere kaffe end te. Og siden det er tilfældet er det oplagt at lave vores maskine om til en smart kaffemaskine. Det betyder, at vi laver den om til et intelligent husholdningsapparat, så vores kaffeelskere løbende er orienteret om statussen på kaffen. Altsammen i realtid, hele tiden, hver dag.

Og siden vi er IoT-eksperter, var der intet, som stod i vejen for at opgradere vores kaffemaskine med smart-funktioner. Vi koblede den til internettet. Og det fik vi de her indsigter om energieffektivisering ud af.

1. At automatisere din kaffemaskine sparer dig tid og du skal ikke længere gå forgæves

I modsætning til tidligere kan vores kaffedrikkende kollegaer nu planlægge tidspunktet for deres genopfyldning mere nøjagtigt. Det vil sige, at de nu undgår at gå forgæves efter ny og frisk kaffe. Det skyldes bl.a., at vi automatiserede kaffemaskinen efter vi koblede den til internettet.

Ved hjælp af varmesensorer, kamera og programmering er vi nu i stand til at se kaffens tilstand hvert sekund. Dataen som vi får i realtid bliver sendt direkte til vores interne kommunikationskanal, for alle der drikker kaffe. Og på den måde kan vores kollegaer holde sig orienteret om, hvor mange kopper der er tilbage og om kaffen stadig er varm. Med andre ord har vi nu reduceret ventetiden på frisk kaffe.

Med tiden vil den data som kaffemaskinen genererer danne et solidt data grundlag som vi kan bruge til at optimere vores forbrug på energi og kaffe. Det betyder også, at vi er i stand til at spare penge på fysiske produkter og vores overordnede standby forbrug.

 

2. Automatisering giver dig besked om, når der skal vedligeholdes

Vi satte yderligere vores husholdningsmaskine op til at formidle specifikke data om dens behov for vedligholdelse. Et eksempel på den specifikke data er, at vi automatiserede maskinen, så den fortæller os, når den har brug for at blive afkalket.

Grunden til, at det er så genialt skyldes, at forudsigelig vedligeholdelse er langt mere energieffektivt på den lange bane. Med andre ord kan forudsigelig vedligeholdelse altså sikre, at dine maskiner virker som de skal og kun gør brug af den energi som er nødvendigt når du anvender dem.

Mangel på vedligeholdelse vil på sigt minimere maskinens ydeevne. Som resultat vil den reducerede ydeevne gøre, at maskinen har brug for mere energi end nødvendigt for at fungere.

Og det fører os til vores sidste læringspunkt.

 

3. Automatisering forlænger dit produkts levertid

Et positivt sideresultat af at automatisere dine husholdningsapparater er, at du forlænger deres levetid.

Den typiske adfærd er, at vi smider vores apparat ud, når de ikke længere virker. Men med forudsigelig vedligeholdelse kan du bruge dine maskiner i relativ længere tid end normalt.

Det giver både mening rent økonomisk og energimæssigt. Og siden energipriserne stiger stødt, giver det kun mening at spare hvor det er muligt.

En sidste tanke

Det her projekt tager udgangspunkt i et praktisk hverdagseksempel på vores kontor.

Og med vores erfaringer indenfor energieffektivisering ved hjælp af IoT tog det os ingen tid at koble produktet til internettet og implementere hensigtsmæssige automatiseringer.

Forestil dig nu, at vi gør det samme på en større produktionsmaskine. På flere produktionsmaskiner, der kører samtidigt.

Har du større, som kan gavns af forudsigelig vedligholdelse og automatisering?

Vi har ekspertisen til at energioptimere dine maskiner og effektivisere dit energiforbrug ved hjælp af IoT og automatiseringer.

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag

Kom dig over de her udfordringer, når du starter med at energieffektivisere

Kom dig over de her udfordringer, når du starter med at energieffektivisere

Den første udfordring du møder når du energieffektiviserer

En genereal ting vi observerer, når vi hjælper vores kunder er, at mellemstore virksomheder slet ikke er klar over, hvor de spilder energi. Og når du som virksomhed ikke ved, hvor du spilder din energi, er det udfordrende at finde frem til, hvor sparemulighederne er.

Vores oplevelse er også, at de fleste virksomheder ikke kender til deres standby forbrug. Og når du ikke har overblik over dit energiforbrug er det udfordrende at opnå en målbar reduktion i dit årlige forbrug, så det kan mærkes på bankkontoen.

 

Den anden udfordring når du energieffektiviserer

Ligger i, at der ikke er nok energieksperter tilgængelige til at rådgive og hjælpe virksomhederne med at reducere deres standby forbrug. Altså på baggrund af et solidt og retvisende datagrundlag, der afspejler virksomhedens reelle energiforbrug.

Og hvis de kan, er de løsninger de hjælper med ofte mangelfulde og knapt så praktiske og hands-on, så virksomheden har nemt ved at eksekvere. Her taler vi om så konkrete løsninger, at de rent faktisk kan automatiseres. Det vil altså sige, at konkrete initiativer for at spare på din virksomheds energiforbrug kan automatiseres. Altså, vil handlingerne for at spare blive gjort automatiske, så de passer præcis til din virksomhed og jeres daglige arbejds-flow.

 

Et simpelt energioptimeringsværktøj

Med vores energioptimeringsværktøj, ShowMe kan du overvinde de første udfordringer, der møder dig, når du begynder at effektivisere dit energiforbrug. ShowMe giver dig præcise data over din virksomheds energiforbrug i realtid. Det vil sige, at ShowMe giver dig den viden du har brug for, så du ved, hvor du spilder din energi.

Foruden det giver ShowMe dig også nøjagtige data over dit standby forbrug og viser dig, hvor dine sparemuligheder findes. Og når du ved, hvor dine sparemuligheder findes kan du starte med at optimere dit energiforbrug.

 

Mere end blot et intelligent værktøj

Når du bruger vores energieffektiviseringsløsning får du mere end blot et værktøj.

Foruden et klart overblik af dit standby forbrug får du også en tydelig handleplan for, hvilke konkrete sparehandlinger der til for at opnå energibesparelse. De specifikke sparehandlinger koder og opsætter vi for dig, så din energioptimering bliver automatiseret. Og slutteligt vil du få hyppige energirapporter over de opsatte spareinitiativer, som vi løbende vil evaluere i fællesskab efter behov.

Med andre ord, får du altså et team af energieksperter, der er vil være der for dig hele vejen igennem din energieffektiviseringsproces.

Den billigste energi er den energi vi ikke spilder. Så effektiviser dit energiforbrug allerede i dag.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag