Energieffektivisering reducerede Seluxits årlige energiforbrug med 29,3%

Energieffektivisering reducerede Seluxits årlige energiforbrug med 29,3%

Introduktion

Den danske IoT virksomhed, Seluxit oplever alle fordelene ved at energieffektivisere. Det skyldes bl.a. en mærkbar reduktion i virksomhedens årlige standby forbrug. Reduktionen i standby forbruget resulterede i en besparelse på 29,3% på virksomhedens årlige energiforbrug.

Energieffektiviseringsprojektet er udført af Seluxit selv. Projektet blev gjort muligt ved brug web applikationen, ShowMe. ShowMe’s styrke ligger i dens evne til at afspejle en virksomheds energidata i realtid og på den baggrund kan automatiseringer opsættes.

ShowMe gav Seluxit et detaljeret overblik af virksomhedens energiforbrug. Her kunne virksomheden bl.a. se dets standby forbrug, forbrugstimer, antal kWh, pris per kWh og hvilke kilder samt hvilke kilder, der bruger hvad hvornår.

 

Hvad var udfordringen?

Til at starte med skal man vide, at det kræver nærmest konstant forbindelse til internettet, når fysiske produkter skal kobles til skyen. Det er for løbende at være i stand til at monitorere og analysere vores forskellige IoT programmeringer og automatiseringer.

Dernæst skal man vide, at Seluxit har mange afdelinger og maskiner. Alle afdelinger og maskiner bruger dagligt energi for at arbejde mest optimalt.

Og som en sidste ting, gik det op for virksomheden, at køleskabet i fredagsbaren brugte rigtig meget energi. Altså, set i forhold til, hvornår det var nødvendigt for det at køle i løbet af ugen.

På et år beregnes Seluxits standby forbrug til at være 1300 kWh, henover 128 timer på ugentlig basis. Det var standby forbruget inden, virksomheden energieffektiviserede.

Da det blev tydeligt, hvor virksomheden spildte energi og hvor forbedringerne var at finde, startede de med at reducere gennemsnitsforbruget med 800 kWh. Det svarer til et energiforbrug henover 40 timer om ugen på årlig basis.

 

Hvad blev resultatet?

Effektiviseringsprojektet resulterede i en årlig reduktion på 29,3% i virksomhedens gennemsnitslige energiforbrug.

Som CEO for Seluxit, Daniel Lux siger, “ShowMes tydelige energidata gjorde det nemt for os at implementere de mest hensigtsmæssige sparehandlinger for at optimere vores energi. Det gav os en idé om, hvor vi spildte energi. Og det er værdifuld viden. Det var på baggrund af datagrundlaget fra ShowMe, at vi var i stand til at implementere de rette automatiseringsløsninger, som optimerede vores energiforbrug.

Er du interesseret i flere historier om energieffektivisering?

Følg knapperne og læs flere historier.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag

Automatisering af køleskabet optimerede dets overordnede energiforbrug med 95%

Automatisering af køleskabet optimerede dets overordnede energiforbrug med 95%

Introduktion

Endnu engang oplever den danske IoT virksomhed, Seluxit den fulde effekt af ShowMe. ShowMe er et energieffektiviseringsværktøj. Det viser dig dine energidata i realtid. Det betyder bl.a., at du nu kan se, hvor dine sparemuligheder findes.

Dette projekt er udført af virksomheden selv. Seluxit udførte optimeringsprojekt sideløbende med sit første energieffektiviseringsprojekt. Som følge af energiprojektet er virksomhedens årlige energiforbrug nu mere effektivt end tidligere. Resultatet er nemlig, at virksomheden har reduceret sit årlige energiforbrug med 29,30%.

 

Hvad var udfordringen?

På baggrund af energidata fra optimeringsværktøjet, ShowMe fandt Seluxit ud af, at fredagsbarens køleskab brugte spildte utrolig meget energi. Det skyldtes, at køleskabet forbruger strøm i 159 timer hver uge på årlig plan. Det er vel at mærke timer, hvor køleskabet er på standby.

Seluxit har reelt set kun brug for, at køleskabet er tændt i ni timer, hver fredag. Det er fordi, at ni timer hver uge er tilstrækkeligt til at afkøle drikkevarerne til når fredagsbaren åbner.

Virksomheden har allerede fået reduceret sit årlige standby forbrug, så det kun forbruger strøm i 40 timer henover en uge. Foruden de 40 timer har virksomheden yderligere valgt at reducere køleskabets aktive timer. Hvilket betyder, at køleskabet nu kun er aktivt i ni timer, hver uge.

For at sikre, at køleskabet tændes i de pågældende timer tilfører Seluxit køleskabet strøm via en smart plug. Denne type smarte strømforsyning hedder Shelly plug. Og dens smarte funktion ligger i, at den gør det muligt at lave automatiseringer.

Smart-funktionen gør det muligt at koble køleskabet til internettet. Og dét muliggør, at Seluxit kan automatisere køleskabet til at køle i kun ni timer henover en uge.

 

Hvad blev resultatet?

Resultatet af projektet blev til en ugentlig reduktion på 88 timer. Denne reduktion er gjort muligt gennem de automatiseringer som Seluxit implementerede for køleskabet. For netop at sikre, at det kun er tændt ni timer om ugen.

Denne optimering resulterede i, at køleskabet nu er 95% mere energieffektiv. Den procesfordeling svarer til et årligt energiforbrug på 578 kWh.

Som CEO for Seluxit, Daniel Lux siger, “Med ShowMe’s energidata som vi får i realtid bliver vi gjort opmærksom køleskabets spildforbrug. Derfor koblede vi køleskabet til internettet ved hjælp af Shelly plugs. Nu er vi i stand til at nøjagtigt at kontrollere, hvornår køleskabet har brug for at være tændt, så vi kan stadig kan få kolde drikkevare.”

Er du interesseret i flere historier som energieffektivisering?

Brug knapperne til at navigere til flere historier.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag