Automatisering skaber tryghed – der er 100% fokus på både dyrevelfærd og omkostninger

11/10/2022
Med intelligent automatisering sikrer du samtidig, at arbejdsopgaverne sker, som det er nødvendigt, på det rigtige tidspunkt og til den mest optimale omkostning. Der er med andre ord 100% fokus både dyrevelfærd og omkostninger. 

Tryghed

Automatisering skaber tryghed. Hver gang en manuel proces gøres automatisk, så forsvinder sandsynligheden samtidig for at den glemmes eller håndteres anderledes fra gang til gang.

Med intelligent automatisering sikrer du samtidig, at arbejdsopgaverne sker, som det er nødvendigt, på det rigtige tidspunkt og til den mest optimale omkostning. Der er med andre ord 100% fokus både dyrevelfærd og omkostninger.

Trygheden skabes også i form af muligheden for at opsætte alarmer, hvor du får besked direkte på sms eller mail, hvis alarmen går. Alarmtyper, tærskelværdier og reglerne der styrer disse kan sættes op efter behov og hvad der er muligt. Dermed kan du hurtigt sætte ind når en uheldig hændelse indtræffer. Det kan f.eks. være i form af forhøjet forbrug over normalen, lækager, unormale udsving i dit forbrug. Opdager du ikke unormale hændelser i tide, kan det betyde økonomiske tab.

Yderligere tryghed skabes ved, at du til enhver tid kan tilgå dine data og se udviklingen i energiforbrug mv. Dertil modtages der månedlige og årlige rapporter automatisk i din mailboks, som fortæller forbrugsudviklingen, sammenligning med tidligere år. Samtidigt får du en prognose på baggrund af dine data for den forventede fremtidige forbrug for resten af året. Dermed kan du løbende holde øje med om dit forbrug og dit budget matcher med dine forventninger.

Manage your energy more efficiently

Get an overview of your baseline energy consumption today. Fill out the form or contact Mads or Jonas.

Kontor

+45 46 92 27 22

info@seluxit.com