Introduktion

Den danske IoT virksomhed, Seluxit oplever alle fordelene ved at energieffektivisere. Det skyldes bl.a. en mærkbar reduktion i virksomhedens årlige standby forbrug. Reduktionen i standby forbruget resulterede i en besparelse på 29,3% på virksomhedens årlige energiforbrug.

Energieffektiviseringsprojektet er udført af Seluxit selv. Projektet blev gjort muligt ved brug web applikationen, ShowMe. ShowMe’s styrke ligger i dens evne til at afspejle en virksomheds energidata i realtid og på den baggrund kan automatiseringer opsættes.

ShowMe gav Seluxit et detaljeret overblik af virksomhedens energiforbrug. Her kunne virksomheden bl.a. se dets standby forbrug, forbrugstimer, antal kWh, pris per kWh og hvilke kilder samt hvilke kilder, der bruger hvad hvornår.

 

Hvad var udfordringen?

Til at starte med skal man vide, at det kræver nærmest konstant forbindelse til internettet, når fysiske produkter skal kobles til skyen. Det er for løbende at være i stand til at monitorere og analysere vores forskellige IoT programmeringer og automatiseringer.

Dernæst skal man vide, at Seluxit har mange afdelinger og maskiner. Alle afdelinger og maskiner bruger dagligt energi for at arbejde mest optimalt.

Og som en sidste ting, gik det op for virksomheden, at køleskabet i fredagsbaren brugte rigtig meget energi. Altså, set i forhold til, hvornår det var nødvendigt for det at køle i løbet af ugen.

På et år beregnes Seluxits standby forbrug til at være 1300 kWh, henover 128 timer på ugentlig basis. Det var standby forbruget inden, virksomheden energieffektiviserede.

Da det blev tydeligt, hvor virksomheden spildte energi og hvor forbedringerne var at finde, startede de med at reducere gennemsnitsforbruget med 800 kWh. Det svarer til et energiforbrug henover 40 timer om ugen på årlig basis.

 

Hvad blev resultatet?

Effektiviseringsprojektet resulterede i en årlig reduktion på 29,3% i virksomhedens gennemsnitslige energiforbrug.

Som CEO for Seluxit, Daniel Lux siger, “ShowMes tydelige energidata gjorde det nemt for os at implementere de mest hensigtsmæssige sparehandlinger for at optimere vores energi. Det gav os en idé om, hvor vi spildte energi. Og det er værdifuld viden. Det var på baggrund af datagrundlaget fra ShowMe, at vi var i stand til at implementere de rette automatiseringsløsninger, som optimerede vores energiforbrug.

Er du interesseret i flere historier om energieffektivisering?

Følg knapperne og læs flere historier.

Optimer dit energiforbrug

Få overblik over dit standby forbrug i dag