Intelligent lysstyring

Det er et kendt problem, at lyset er tændt ned ad gangen eller på gårdspladsen – også efter arbejdstids ophør. Det kan betegnes som spild, der hvor lyset og energiforbruget ingen praktisk funktion har.

Det er muligt at automatisere tænd/sluk ud fra et antal parametre som for eksempel:

  • Tid – hvis tændt uden for produktion så slukkes lyset
  • Bevægelse – tænd lys, hvis bevægelse (PIR-føler)
  • Skema for dyrenes spisetider – kræves der eksempelvis natbelysning vil det være muligt at tænde lys rettidigt og i den periode der ønskes.
  • Årstid og vejr – med lysstyring (slumringsrelæ) kan tænd/sluk af lys effektiviseres og lys i produktionen vil kun være tændt, når det er nødvendigt

Årstid, vejr og almindelig arbejdstid kan selvfølgelig kombineres, så du opnår størst mulige effektiviseringer og største besparelser i energiforbruget. Dette kan være relevant på alle lysanlæg, men særligt ældre anlæg der ikke er konverteret til LED.